Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


ทัวร์อิหร่าน - Tour Program

Expert Iran ไฮไลท์ อิหร่าน 6 วัน 4 คืน

เตหะราน-ชีราช-อิสฟาฮาน-คาชาน

...

เดินทาง 20 ต.ค. / 10 พ.ย. / 8 ธ.ค. (59,900.-)

ประเทศ : ทัวร์อิหร่าน
เมือง : ทัวร์อิหร่าน
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 59,900 .-

TO-TG ไฮไลท์อิหร่าน "ยิ่งรู้จัก...ยิ่งอยากไป" 7 วัน (สงกรานต์)

เตหะราน-คาชาน-อิสฟาฮาน-ชีราช

...

เดินทาง 11-17 เม.ย. 60 (67,900.-)

ประเทศ : ทัวร์อิหร่าน
เมือง : ทัวร์อิหร่าน
ระยะเวลา : 7 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 67,900 .-

TO-TG ไฮไลท์อิหร่าน "ยิ่งรู้จัก...ยิ่งอยากไป" 7 วัน
เตหะราน-ชีราช-อิสฟาฮาน-อะบียาเน่ห์-คาชาน...

เดินทาง 08-14 เม.ย. 60 (67,900.-)
เดินทาง 29 เม.ย. 60 / 20 พ.ค. 60 (64,900.-)

ประเทศ : ทัวร์อิหร่าน
เมือง : ทัวร์อิหร่าน
ระยะเวลา : 7 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 64,900 .-

TO-TG แกรนด์อิหร่าน 11 วัน 9 คืน

เตหะราน-ราชท์-หมู่บ้านมาซูเล่ห์-ชีราซ-เปอร์ซีโปลิส ยาซด์-นาอิน-อิศฟาฮาน-อะบียาเน่ห์-คาชาน

...

เดินทาง 27 เม.ย.-7 พ.ค. 60 (92,900.-)

ประเทศ : ทัวร์อิหร่าน
เมือง : ทัวร์อิหร่าน
ระยะเวลา : 11 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 92,900 .-

TO-TG เปอร์เซียนดีไลท์ อิหร่าน 9 วัน 7 คืน

"ยิ่งเข้าใจ...ยิ่งอยากเห็น"

เตหะราน-ราชท์-มาซูเล่ห์-ชีราซ-เปอร์ซีโปลิส-อิศฟาฮาน-คาชาน

...

เดินทาง 6-14 เม.ย. 60 (82,900.-)
เดินทาง 7-15 เม.ย. 60 (82,900.-)

ประเทศ : ทัวร์อิหร่าน
เมือง : ทัวร์อิหร่าน
ระยะเวลา : 9 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 82,900 .-