Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


ทัวร์อู่ฮั่น-แยงซีเกียง - Tour Program

อู่ฮั่น-บู๊ตึ้ง (ไท่เหอซาน)-เขื่อนสามผา 6 วัน 5 คืน

ราคารวม ค่าวีซ่าจีนราคาใหม่ 1,500 บาท / ค่าธรรมเนียมตั๋ว (ค่าประกันภัยทางอากาศ+ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง+ภาษีสนามบินไทย+ภาษีสนามบินจีน รวม 4,880 บาท (เช็ควันที่ 29 ก.ย. 58)* ผู้เดินทางทราบว่าหากค่าธรรมเนียมตั๋วมีการปรับเพิ่...

เดินทาง 20-25 ต.ค. 59 (36,900.-)
* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก * ไม่ลงร้าน
* รวมทิปทุกอย่าง

ประเทศ : ทัวร์อู่ฮั่น-แยงซีเกียง
เมือง : ทัวร์อู่ฮั่น-แยงซีเกียง
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 36,900 .-