Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น - Tour Program

CA ปักกิ่ง-ปะต้าหลิง-สามล้อหูถง-Golden Jaguar 5 วัน 4 คืน

ชวนชิม ! เป็ดปักกิ่ง ต้นตำหรับ

ชวนชิม ! สุกี้มองโกล น้ำจิ้มไทยรสจัด

อร่อยไม่อั้น บุฟเฟ่ GOLDEN JAGUAR

...

เดินทาง 4,18 พ.ค. 8,22 มิ.ย. 2560 (19,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

ประเทศ : ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น
เมือง : ทัวร์ปักกิ่ง
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 19,999 .-

CA ปักกิ่ง-6 พิพิธภัณฑ์-งิ้วปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

1. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จีน 2. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทหาร 3. เข้าชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ 4. เข้าชมพิพิธภัณฑ์การบิน 5. เข้าชมพิพิธภัณฑ์รถยนต์ 6. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติปักกิ่ง (ไดโนเสาร์)

...

เดินทาง 4,18 พ.ค. 8,22 มิ.ย. 60 (24,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

ประเทศ : ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น
เมือง : ทัวร์ปักกิ่ง
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 24,999 .-

CA พัก 5 ดาว ปักกิ่ง-ทุ่งหญ้าคังซี 6 วัน 4 คืน

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว ต...

เดินทาง 9 พ.ค. 23 มิ.ย. 60 (18,999.-)

ประเทศ : ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น
เมือง : ทัวร์ปักกิ่ง
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 18,999 .-

ปักกิ่ง-ระเบียงกระจกสือหลินเซี่ย-กายกรรม-มาดามทุสโซ่ 6 วัน 4 คืน

ข้อควรทราบ

1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต...

เดินทาง 9,26 พ.ค. 60 (18,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

ประเทศ : ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น
เมือง : ทัวร์ปักกิ่ง
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 18,999 .-

(TG) ปักกิ่ง-กระเช้าปะต้าหลิง-Golden Jaguar 5 วัน 4 คืน

หมายเหตุ ราคายังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น 50 หยวน, ค่าทิปคนขับรถท้องถิ่น 50 หยวน และค่าทิปหัวหน้าทัวร์ 50 หยวน / รายการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม / ราคาอาจมีการปรับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีค่าเงินมี...

เดินทาง 12 พ.ค. 16 มิ.ย. 8 ก.ค. (25,900.-)
* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

ประเทศ : ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น
เมือง : ทัวร์ปักกิ่ง
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 25,900 .-

ML-CA ปักกิ่ง+กระเช้าปะต้าหลิง-SNOW DOME 5 วัน 4 คืน

ข้อควรทราบ

1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต...

เดินทาง 20 ต.ค. (20,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

ประเทศ : ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น
เมือง : ทัวร์ปักกิ่ง
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 20,999 .-