Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


ทัวร์ซานตง-ชิงเต่า - Tour Program

ชิงเต่า-ล่องแก่งหลงเหมิน-ภูเขาจักรพรรดิไท่ซาน-โชว์ไท่ซาน-หลงโข่ว-พระใหญ่หนานซาน-วิหาร 3 เซียน-ชิมไวน์จางเย่-เรือนรับรองนายก 6 วัน 5 คืน

โปรดทราบ

1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ ไข่มุก สินค้าพื้นเมือง จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแว...

เดินทาง 21 ต.ค. 59 (33,900.-)

ประเทศ : ทัวร์ซานตง-ชิงเต่า
เมือง : ทัวร์ซานตง-ชิงเต่า
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 33,900 .-