Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย - Tour Program

CZ PRO-คุ้มเวอร์ จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง 6 วัน 5 คืน (VIP BUS-FREE WIFI)

ราคารวม * รวมค่าตั๋วเครื่องบิน (กรุ๊ป) * รวมภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ

1. ...

เดินทาง โปรคุ้มเว่อร์ 11 พ.ค. 6 ก.ค. 27 ก.ค. 28 ก.ค. 14 ก.ย. 60
* ไม่แจกกระเป๋า* ไม่มีราคาเด็ก

ประเทศ : ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย
เมือง : ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 16,999 .-

CZ จางเจียเจี้ย-GRAND CANYON 6 วัน 5 คืน VIP

* บริการด้วยรถโค้ช VIP เบาะที่นั่งกว้างใหญ่ 2+1/แถว

* บริการฟรี WIFI บนรถ * พักโรงแรมระดับ 5 ดาว

* อาหารค่ำ UP GRADE - ลงเมนู

เดินทาง (CZ-บินตรงฉางซา) 13-18 เม.ย. 60 (36,900.-)

ประเทศ : ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย
เมือง : ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 36,900 .-

C-AA ทัวร์จางเจียเจี้ย2-หุบเขา-เฟิ่งหวง-สะพานแก้ว 6 วัน 5 คืน

กรุงเทพฯ–ฉางชา-จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง-นั่งเรือแจว+เจดีย์ว่านหมิง–บ้านกวีเอกเสิ่นจงหวิน-เฟิ่งหวงยามค่ำ-เฟิ่งหวาง-จางเจียเจี้ย-เทียนเหมินซาน (นั่งกระเช้า+ระเบียงแก้ว–นั่งกระเช้าลง)-ภาพวาดทราย-เทียนจื่อซาน (กระเช้า+ลิฟท์แก...

เดินทาง 31 ธันวาคม 2559 – 05 มกราคม 2560 (31,900.-)

ประเทศ : ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย
เมือง : ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 31,900 .-

จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง-เกาะส้ม-โชว์จิ้งจอกขาว 6 วัน 5 คืน

โปรดทราบ

1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่าน...

เดินทาง 24 พ.ย. 59 / 3,9 ก.พ. 3,9 มี.ค. (23,900.-)
* ไม่แจกกระเป๋า* ไม่มีราคาเด็ก

ประเทศ : ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย
เมือง : ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 23,900 .-