Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


ทัวร์กุ้ยหลิน - Tour Program

กุ้ยหลิน-กระเช้าเหยาซาน-ถ้ำมงกุฎ+2 โชว์ 6 วัน 5 คืน

โปรดทราบ

1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ หยก ชา นวดฝ่าเท้า ผ้าไหม ไข่มุก จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้อง...

เดินทาง 26 พ.ค. 8 ก.ย. 60(18,999.-) / 28 ก.ค. (19,999.-)
** ทัวร์ไม่แจกกระเป๋า ไม่มีราคาเด็ก

ประเทศ : ทัวร์กุ้ยหลิน
เมือง : ทัวร์กุ้ยหลิน
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 18,999 .-