Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


ทัวร์ไต้หวัน - Tour Program

นุ๊ก ญี่ปุ่นโอกินาว่า นาฮ่า–เกาะมิยาโกะจิมา 7 วัน 5 คืน

ราคารวม ราคารวมค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินไต้หวัน, ค่าภาษีท่าเรือ, รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์), ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ หมายเหตุ ราคายังไม่รวมค่าวีซ่าไต้หวัน 2 รอบ (Multiple) สำห...

15-21 เม.ย. 60

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 7 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 56,900 .-

หวาน (Super Star Aquarius) ไต้หวัน+ญี่ปุ่น โอกินาว่า 7 วัน 5 คืน

ราคารวม ราคารวมค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินไต้หวัน, ค่าภาษีท่าเรือ, รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์), ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ

หมายเหตุ รา...

15-21 เม.ย. 60

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 7 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 56,900 .-

FJ-CI ไต้หวัน คริ คริ 5วัน4คืน

เงื่อนไขและราคา

**ราคานี้ รวมภาษีน้ำมันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจากวันที่ 3มีนาคม 2560 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง** / **กรุ๊ป 15 ท่านออกเดินทาง**


**...

เดินทาง 13,20,27 พ.ค. 3,10,17,24 มิ.ย. 60 (17,999.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 17,999 .-

FJ-TG-ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4วัน3คืน

เงื่อนไขและราคา

ราคานี้ รวมภาษีน้ำมันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจาก วันที่ 3มีนาคม 2560 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง** **กรุ๊ป 15 ท่านออกเดินทาง**


<...

เดินทาง 25,27 พ.ค. 10,22 มิ.ย. 60 (21,999.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 4 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 21,999 .-

BR ไต้หวัน "รักเลย" 5 วัน 4 คืน
- เจียอี้ อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
- ที่เที่ยวแห่งใหม่.......หมู่บ้านสายรุ้ง
- ไถจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
- ไถจง ชมวัดพระถังซำจั๋ง วัดจงไถวานซื่อ วัดเหวินหวู่
- ไทเป อนุสรณ์เจี...

เดินทาง PRO 21-25 เม.ย. / 9-13 พ.ค. 60 (25,999.-)
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 25,999 .-

FJ-CI ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ด๊า 5D 4N

โปรแกรมดี๊ดี ดี๊ด๊าฝุดๆ

- เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่อง

- ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ

- น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม

- เที่ยวครบ 3 แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง

...

เดินทาง 6 พ.ค. 60 (17,999.-) 13,20,27 พ.ค. 60 (19,999.-)
เดินทาง 3,10,17,24 มิ.ย. (19,999.-) 2,9,16,23,30 ก.ย. (19,999.-)
เดินทาง 7,14,21 ต.ค. (19,999.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 17,999 .-

FJ ไต้หวัน HOT SUMMER 5 วัน

ราคานี้ รวมภาษีน้ำมันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจาก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง** **กรุ๊ป 15 ท่านออกเดินทาง**


**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้น...

เดินทาง 2-6 เม.ย. 60 (25,900.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 25,900 .-

BR ไต้หวัน+โอกินาว่า 7 วัน 5 คืน

ราคารวม ราคารวมค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินไต้หวัน, ค่าภาษีท่าเรือ, รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์), ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ

หมายเหตุ ร...

เดินทาง 15-21 เม.ย. 60 (56,900.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 7 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 56,900 .-

FJ-BR TAIWAN EVA FOR YOU 4D 3N
...

เดินทาง 12-15 มี.ค. 60 (19,900.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 4 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 19,900 .-

FJ-CI โอ้ววว ไต้หวัน 4 วัน
พิเศษ แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก ...

เดินทาง 9 มี.ค. 60 (23,900.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 4 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 23,900 .-

FJ-BR / ไต้หวัน ล้นใจ 5 วัน 3 คืน

**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้อง ยื่นวีซ่าเท่านั้น**

** สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเ...

เดินทาง 13-17 เม.ย. 17 (34,900.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 34,900 .-

FJ-CI / TAIWAN ฟู่ฟ่า 5 วัน

**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้อง ยื่นวีซ่าเท่านั้น**

สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจ...

เดินทาง 13 – 17 APR 17 (35,900.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 35,900 .-

FJ-CI / TAIWAN ฮิฮ้า 5 วัน 4 คืน

**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้อง ยื่นวีซ่าเท่านั้น**

สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจ...

เดินทาง 13 - 17 APR 17 (36,900.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 36,900 .-

FJ-CI / ไต้หวันสงกรานต์ ทะลุมิติ 5 วัน

**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้อง ยื่นวีซ่าเท่านั้น**

สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจ...

เดินทาง 12-16 Apr 17 (34,900.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 34,900 .-

FJ-BR / ไต้หวัน เบา เบา 4 วัน 2 คืน

**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้อง ยื่นวีซ่าเท่านั้น**

สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจ...

เดินทาง 11-14 APR 17 (26,900.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 4 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 26,900 .-

FJ-BR / เฮ้ย...ไต้หวัน สงกรานต์ 5 วัน

**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้นวีซ่าไต้หวัน หากใช้หนังสือข้าราชการเดินทางต้อง ยื่นวีซ่าเท่านั้น**

สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจ...

เดินทาง 11-15 APR 2017 (33,900.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 33,900 .-

CH-BR ไต้หวัน 5 วัน 4 คืน

เจียอี้ อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี

เจียอี้ ชมซากุระบานสะพรั่ง ไถจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา

ไถจง ชมวัดพระถังซำจั๋ง วัดจงไถวานซื่อ วัดเหวินหวู่

ไทเป อนุสรณ์เจียงไคเช...

เดินทาง PRO 4 มี.ค. (27,999.-) / PRO 30 มี.ค. (28,999.-)
เดินทาง
สงกรานต์ 11-15 เม.ย. (30,999.-)
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 27,999 .-

FJ-BR TAIWAN อาลีซาน EVAเป๊ะปัง 5D3N

ดี๊ดี ฟินฝุดๆ

- ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ

- น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม

- เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่องทั้งขาไป - กลับ

...

เดินทาง 12,14 มี.ค. 18,21,28 เม.ย. 5,10,19,24 พ.ค. (20,555.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 20,555 .-

C-FJ ไต้หวัน สบายใจ BY CI 838-837

กรุงเทพฯ-ไทเป – หมู่บ้านสายรุ้ง-เจี้ยอี้-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ชิมชาอูหลง-ฟ๋งเจี่ยไนท์มาเก็ต-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่– เมืองไทเป-ชิมพายสับปะรด-ตึกไทเป101 ...

เดินทาง 2,3,7,25,27 เม.ย. 15,19,21,25,28,30 พ.ค. 60 (22,999.-)
เดินทาง 4,6,12,18,21,25,27 มิ.ย. 60 (22,999.-) / 5 พ.ค. 60 (23,999.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 4 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 22,999 .-

2016 FJ-CI ไต้หวัน-ปังมาก 4 วัน 3 คืน 19,999

สุดคุ้มด้วยราคาพิเศษ • ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ • น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม • บริการอาหารร้อนบนเครื่อง • อาหารครบทุกมื้อ • เที่ยวครบ 3 แหล่งช็อปปิ้งชื่อดัง

...

เดินทาง 2,3,15,22,23 มี.ค. 60 (19,999.-)
เดินทาง 30 มี.ค. 27,28 เม.ย. 6,18,26 พ.ค. 60 (20,999.-)
เดินทาง 4,5 พ.ค. 60 (21,999.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 4 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 19,999 .-
« BACK 1 | 2 | NEXT»