Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


PROGRAM TOURS

นุ๊ก ญี่ปุ่นโอกินาว่า นาฮ่า–เกาะมิยาโกะจิมา 7 วัน 5 คืน

ราคารวม ราคารวมค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินไต้หวัน, ค่าภาษีท่าเรือ, รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์), ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ หมายเหตุ ราคายังไม่รวมค่าวีซ่าไต้หวัน 2 รอบ (Multiple) สำห...

15-21 เม.ย. 60

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 7 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 56,900 .-

หวาน (Super Star Aquarius) ไต้หวัน+ญี่ปุ่น โอกินาว่า 7 วัน 5 คืน

ราคารวม ราคารวมค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินไต้หวัน, ค่าภาษีท่าเรือ, รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์), ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ

หมายเหตุ รา...

15-21 เม.ย. 60

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 7 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 56,900 .-

FJ-CI ไต้หวัน คริ คริ 5วัน4คืน

เงื่อนไขและราคา

**ราคานี้ รวมภาษีน้ำมันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจากวันที่ 3มีนาคม 2560 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง** / **กรุ๊ป 15 ท่านออกเดินทาง**


**...

เดินทาง 13,20,27 พ.ค. 3,10,17,24 มิ.ย. 60 (17,999.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 17,999 .-

FJ-TG-ไต้หวัน เป๊ะเวอร์ 4วัน3คืน

เงื่อนไขและราคา

ราคานี้ รวมภาษีน้ำมันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจาก วันที่ 3มีนาคม 2560 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง** **กรุ๊ป 15 ท่านออกเดินทาง**


<...

เดินทาง 25,27 พ.ค. 10,22 มิ.ย. 60 (21,999.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 4 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 21,999 .-

CA ปักกิ่ง-ปะต้าหลิง-สามล้อหูถง-Golden Jaguar 5 วัน 4 คืน

ชวนชิม ! เป็ดปักกิ่ง ต้นตำหรับ

ชวนชิม ! สุกี้มองโกล น้ำจิ้มไทยรสจัด

อร่อยไม่อั้น บุฟเฟ่ GOLDEN JAGUAR

...

เดินทาง 4,18 พ.ค. 8,22 มิ.ย. 2560 (19,999.-)
* ไม่แจกกระเป๋า * ไม่มีราคาเด็ก

ประเทศ : ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น
เมือง : ทัวร์ปักกิ่ง
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 19,999 .-

BR ไต้หวัน "รักเลย" 5 วัน 4 คืน
- เจียอี้ อุทยานแห่งชาติ อาลีซาน - นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี
- ที่เที่ยวแห่งใหม่.......หมู่บ้านสายรุ้ง
- ไถจง ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา
- ไถจง ชมวัดพระถังซำจั๋ง วัดจงไถวานซื่อ วัดเหวินหวู่
- ไทเป อนุสรณ์เจี...

เดินทาง PRO 21-25 เม.ย. / 9-13 พ.ค. 60 (25,999.-)
** ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก * ไม่แจกกระเป๋า

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 25,999 .-

CZ PRO-คุ้มเวอร์ จางเจียเจี้ย-เฟิ่งหวาง 6 วัน 5 คืน (VIP BUS-FREE WIFI)

ราคารวม * รวมค่าตั๋วเครื่องบิน (กรุ๊ป) * รวมภาษีสนามบินไทย+จีน (CN TAX) * รวมค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง * รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

หมายเหตุ

1. ...

เดินทาง โปรคุ้มเว่อร์ 11 พ.ค. 6 ก.ค. 27 ก.ค. 28 ก.ค. 14 ก.ย. 60
* ไม่แจกกระเป๋า* ไม่มีราคาเด็ก

ประเทศ : ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย
เมือง : ทัวร์ฉางซา-จางเจียเจี้ย
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 16,999 .-

CK-DD Friendship Vietnam 5 วัน 4 คืน

จุดเด่นของทัวร์

• สายการบินนกแอร์ เดินทางไฟลท์บิน เช้า – กลับไฟลท์บิน ค่ำ (เที่ยวเต็มอิ่ม สุดคุ้ม)

• เที่ยวฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ชมการแสดงหุ่นกระบอกน้ำ

&bull...

เดินทาง 19 เม.ย. 10,17,24 เม.ย. (16,955.-)
เดินทาง 31 พ.ค. 7,14 มิ.ย. 21,28 มิ.ย. (16,955.-)
เดินทาง 12,19,26 ก.ค. (16,955.-)

ประเทศ : ทัวร์เวียดนาม
เมือง : ทัวร์เวียดนาม
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 16,955 .-

CA ปักกิ่ง-6 พิพิธภัณฑ์-งิ้วปักกิ่ง 5 วัน 4 คืน

1. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์จีน 2. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ทหาร 3. เข้าชมพิพิธภัณฑ์รถไฟ 4. เข้าชมพิพิธภัณฑ์การบิน 5. เข้าชมพิพิธภัณฑ์รถยนต์ 6. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติปักกิ่ง (ไดโนเสาร์)

...

เดินทาง 4,18 พ.ค. 8,22 มิ.ย. 60 (24,999.-)
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก *ไม่แจกกระเป๋า

ประเทศ : ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น
เมือง : ทัวร์ปักกิ่ง
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 24,999 .-

CA พัก 5 ดาว ปักกิ่ง-ทุ่งหญ้าคังซี 6 วัน 4 คืน

มหานครปักกิ่ง เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นศูนย์กลางการเมือง วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ การศึกษา และการคมนาคม ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของที่ราบหัวเป่ย ในสมัยซีโจวมีชื่อเรียกว่า “ซื่อจี้” เป็นเมืองหลวงของก๊กเยี่ยน ในสมัยจิ้งกั๋ว ต...

เดินทาง 9 พ.ค. 23 มิ.ย. 60 (18,999.-)

ประเทศ : ทัวร์ปักกิ่ง-ฮาร์บิ้น
เมือง : ทัวร์ปักกิ่ง
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 18,999 .-

SC-ทะเลทรายซินเกียง 4 วัน 2 คืน

** ทุกที่มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์

** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและทิปคนขับรถท้องถิ่น รวม 1,200 บาท

** ค่าบริการยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 50 หยวน

** ทั...

เดินทาง 18 พ.ค. 22 มิ.ย. 60 ราคาโปรโมชั่น 24,999.-

ประเทศ : ทัวร์เส้นทางสายไหม
เมือง : ทัวร์เส้นทางสายไหม
ระยะเวลา : 4 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 24,999 .-

SC-ทะเลทราย ผลไม้ ระบำซินเกียง 5 วัน 3 คืน

** ทุกที่มีประกันอุบัติเหตุ วงเงินหนึ่งล้านบาท * เงื่อนไขตามกรมธรรม์

** ค่าบริการยังไม่รวมทิปไกด์ท้องถิ่นและทิปคนขับรถท้องถิ่น รวม 200 หยวน

** ค่าบริการยังไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 70 หยวน

** ทัว...

เดินทาง 11,24 ส.ค. 60 ราคาโปรโมชั่น 29,999.-

ประเทศ : ทัวร์เส้นทางสายไหม
เมือง : ทัวร์เส้นทางสายไหม
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 29,999 .-

SC-SILK ROAD 4 ภูเขาทราย 8 วัน 6 คืน

เส้นทางสายไหม เส้นทางค้าขายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่มี “ไหม” เป็นเส้นใยเชื่อมร้อยวัฒนธรรม และเป็นตัวเชื่อมโลกตะวันออกสู่โลกตะวันตก เส้นทางสายไหม เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์หลายชนชาติ ไม่ว่าจะเป็น เปอร์เซีย มองโกล เติร์ก เอเซียก...

เดินทาง 28 พ.ค.-4 มิ.ย. 60 ราคาพิเศษ 54,900 บาท
เดินทาง 23-30 ก.ค. 60 ราคาพิเศษ 59,900 บาท
*ทัวร์ราคาพิเศษ ไม่มีราคาเด็ก ไม่แจกกระเป๋า

ประเทศ : ทัวร์เส้นทางสายไหม
เมือง : ทัวร์เส้นทางสายไหม
ระยะเวลา : 8 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 54,900 .-

FJ-CI ไต้หวัน อาลีซาน ดี๊ด๊า 5D 4N

โปรแกรมดี๊ดี ดี๊ด๊าฝุดๆ

- เสิร์ฟอาหารร้อนบนเครื่อง

- ขึ้นเครื่องสนามบินสุวรรณภูมิ

- น้ำหนักกระเป๋า 30 กิโลกรัม

- เที่ยวครบ 3 แหล่งช้อปปิ้งชื่อดัง

...

เดินทาง 6 พ.ค. 60 (17,999.-) 13,20,27 พ.ค. 60 (19,999.-)
เดินทาง 3,10,17,24 มิ.ย. (19,999.-) 2,9,16,23,30 ก.ย. (19,999.-)
เดินทาง 7,14,21 ต.ค. (19,999.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 17,999 .-

FJ ไต้หวัน HOT SUMMER 5 วัน

ราคานี้ รวมภาษีน้ำมันและประกันวินาศภัยของสายการบินแล้ว หากมีการประกาศเพิ่มขึ้นหลังจาก วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บตามจริง** **กรุ๊ป 15 ท่านออกเดินทาง**


**หนังสือเดินทางข้าราชการ ไม่ได้รับการยกเว้น...

เดินทาง 2-6 เม.ย. 60 (25,900.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 5 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 25,900 .-

3U จิ่วไจ้โกว (เต็มวัน)-หวงหลง-หมีแพนด้า-โชวพันหน้า-วัดมัญชูศรี-ซอยหวานใจ 6 วัน 5 คืน

ราคารวม ค่าวีซ่าจีน (กรุ๊ป), ค่าตั๋ว, ค่าภาษีสนามบิน, ค่าประกันอุบัติเหตุ

ราคายังไม่รวม ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถท้องถิ่น 1,200 บาท (ตลอดทริป), ยังไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ไทย 60 หยวน (ต...

เดินทาง 21,28 เม.ย. 12,19,26 พ.ค. 60 (21,999.-)

ประเทศ : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
เมือง : ทัวร์เฉินตู-จิ่วไจ้โกว-เล่อซาน
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 21,999 .-

Expert Iran ไฮไลท์ อิหร่าน 6 วัน 4 คืน

เตหะราน-ชีราช-อิสฟาฮาน-คาชาน

...

เดินทาง 20 ต.ค. / 10 พ.ย. / 8 ธ.ค. (59,900.-)

ประเทศ : ทัวร์อิหร่าน
เมือง : ทัวร์อิหร่าน
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 59,900 .-

TG Sakura Kyushu 6 Days 4 Nights
ชมซากุระแดนใต้ก่อนใครๆ ที่คิวชู
ฟุกุโอกะ-นางาซากิ-คุมาโมโต้-อุนเซ็น 6 วัน 4 คืน
* ชมซากุระ 3 สวน
...

เดินทาง 17-22 มี.ค. 60 (55,555.-)

ประเทศ : ญี่ปุ่น
เมือง : ทัวร์คิวชู ญี่ปุ่น
ระยะเวลา : 6 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 55,555 .-

TG ชมซากุระ ณ โอซาก้า-โตเกียว 7 วัน 4 คืน

** เที่ยวครบสูตร – พักโรงแรม 4 ดาว – Free Wifi บนรถ – น้ำดื่มวันละ 1 ขวด ** นั่งรถไฟสายโรแมนติกโทร็อคโกะ ชมซากุระ (ขึ้นกับสภาพอากาศ) ** ชมซากุระ ณ วัดน้ำใส คิโยมิสึ (มรดกโลก) ** ฝึกทำขนมหวานญี่ปุ่น ณ นิโคเอะ ปาร์ค อาณา...

เดินทาง 23-29 มี.ค. 60 (59,900.-)

ประเทศ : ญี่ปุ่น
เมือง : ทัวร์โอซาก้า โตเกียว
ระยะเวลา : 7 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 59,900 .-

BR ไต้หวัน+โอกินาว่า 7 วัน 5 คืน

ราคารวม ราคารวมค่าธรรมเนียมตั๋ว อันได้แก่ ภาษีสนามบินไทย, ภาษีสนามบินไต้หวัน, ค่าภาษีท่าเรือ, รวมประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์), ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการ

หมายเหตุ ร...

เดินทาง 15-21 เม.ย. 60 (56,900.-)

ประเทศ : ทัวร์ไต้หวัน
เมือง : ทัวร์ไต้หวัน
ระยะเวลา : 7 วัน
ราคา(เริ่มที่) : 56,900 .-
« BACK 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | NEXT»