Username  
Password
   
ลงทะเบียนเอเย่น | ลืมรหัสผ่าน
   TOUR PROMOTION


ทัวร์ซานตง-ชิงเต่า - Tour Program
ยินดีต้อนรับคุณ : (พนักงาน จาก : )
ท่านได้เปิดรายการขายไว้ : 0 โปรแกรมทัวร์ ปัจจุบันเรามีรายการใหม่เพิ่มรวมทั้งหมด : 96 โปรแกรมทัวร์
(สนใจสมัครขายโปรแกรมทัวร์เพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 02-2498216-20)


ชิงเต่า-ล่องแก่งหลงเหมิน-ภูเขาจักรพรรดิไท่ซาน-โชว์ไท่ซาน-หลงโข่ว-พระใหญ่หนานซาน-วิหาร 3 เซียน-ชิมไวน์จางเย่-เรือนรับรองนายก 6 วัน 5 คืน

โปรดทราบ

1. การประชาสัมพันธ์สินค้าพื้นเมืองของจีน คือ บัวหิมะ ไข่มุก สินค้าพื้นเมือง จำเป็นต้องบรรจุในรายการเพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงเรียนให้กับนักท่องเที่ยวทุกท่านทราบว่า ทุกร้านจำเป็นต้องให้ท่านแวะชม ซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กับความพอใจของลูกค้าเป็นหลัก

2. ให้ถือว่าลูกค้าทุกท่านรับทราบว่า สำหรับท่านใดที่แยกไม่ตามคณะในบางสถานที่หรือในบางวัน โดยไม่มีการตกลงเรื่องการเก็บค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมล่วงหน้ามาจากประเทศไทย บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านทันทีเป็นจำนวนเงิน 300 หยวน / คน / วัน

 
กำหนดการเดินทาง ::
วันที่เดินทาง
ระยะเวลา
รหัสทัวร์
สายการบิน
ราคา(เริ่มที่)
จำนวนที่นั่ง
สถานะ
 
เที่ยวบินการเดินทาง ::
โปรแกรมการเดินทาง ::
 ดาวน์โหลดเอกสารโปรแกรม »
 
อัตราค่าบริการ และ เที่ยวบินการเดินทาง ::
 
 


ความคุ้มครอง (COVERAGE)
ทุนประกัน (SUM INSURE)